HemLilliehöökska släktföreningenSläktmötenSläkthistoriaStyrelsenKontaktLogga in
Lilliehöökska släktföreningen
Lilliehöökska släktföreningen

 

 

 

 

Släktföreningen, som bildades år 1911, har till uppgift att vara ”en sammanhållande kraft” mellan släktens medlemmar och att förvalta släktfondens medel. Avkastningen av fonden ska efter styrelsens prövning användas till bland annat ”utbildning av släktens uppväxande ungdom” och till ”understöd åt äldre”, men också till ”annat för släkten angeläget syfte”.

Till dessa andra angelägna uppgifter hör att vid behov bidra till att vårda släktens minnesmärken. Under de senaste åren har släktföreningen – inte minst tack vare stora insatser av släktföreningens förre ordförande Lennart Lilliehöök och hans hustru Ann-Mari och son Johan, jämte vår sekreterare Ingela Lilliehöök – bidragit till att sanera och återställa det förnämliga Lilliehöökska gravkoret i Hillareds kyrka, nära Gälared, i Västergötland. Där i Hillareds kyrka har vi sedermera låtit resa en gravvård på kyrkogården och uppsätta en ny minnesplatta, vid sidan om den gamla, i kyrkans vapenhus. Detta är bara ett exempel bland många på utomordentliga insatser, som gjorts av Lennart Lilliehöök, släktföreningens ordförande under 29 år.


Styrelsen

Uppdaterat 2011-09-28
Utskriftsvänlig sida
www.lilliehook.orginfo@lilliehook.org • 070-450 19 92
Provided by Webforum