Välkommen till
Lilliehöökska släktföreningen

Släktföreningen, som bildades år 1911, har till uppgift att vara en sammanhållande kraft mellan släktens medlemmar och att förvalta släktfondens medel. Avkastningen av fonden ska efter styrelsens prövning användas främst till utbildning av “släktens uppväxande ungdom” men även till “understöd åt äldre” samt till för ”annat släkten angeläget syfte”.

Till dessa andra angelägna uppgifter hör att vid behov bidra till att vårda släktens minnesmärken. Under de senaste åren har släktföreningen – inte minst tack vare stora insatser av släktföreningens förre ordförande Lennart Lilliehöök och hans hustru Ann-Mari och son Johan, jämte vår sekreterare Ingela Lilliehöök – bidragit till att sanera och återställa det förnämliga Lilliehöökska gravkoret i Hillareds kyrka, nära Gälared, i Västergötland. Där i Hillareds kyrka har det sedermera låtits resa en gravvård på kyrkogården och uppsätta en ny minnesplatta, vid sidan om den gamla, i kyrkans vapenhus.

graphical divider

Styrelsen

Johan Lilliehöök
Johan Lilliehöök
Ordförande
Anders Lilliehöök
Anders Lilliehöök
Vice Ordförande
Ingela Lilliehöök
Ingela Lilliehöök
Sekreterare
Gustaf Lilliehöök
Gustaf Lilliehöök
Kassör
Richard Lilliehöök
Richard Lilliehöök
Ledamot
Christer Lilliehöök
Christer Lilliehöök
Suppleant
Elise Lilliehöök
Elise Lilliehöök
Suppleant
Karin Kihl Lilliehöök
Karin Kihl Lilliehöök
Suppleant
divider graphic

Stipendier

icon
Stipendier ger vi framför allt till unga för att premiera studier
Kontakta oss för mer information
arrow-up icon